Zöld óvoda

Magyarországon a 2000 években indult kezdeményezés, hogy több európai országhoz hasonlóan, itt is legyen zöld óvoda. 2005-re el is készült a 20 pontos kritérium és indikátorrendszer. 2006-ban lehetett először pályázni e cím elnyerésére. Egy óvoda összesen négyszer pályázhat, három sikeres pályázat elnyerése után örökös zöld óvoda tagságot lehet kiérdemelni. A Zöld Óvoda egy minősítő cím, melynek komoly céljai és programjai vannak. A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde már három alkalommal nyerte el e címet.

Óvodai nevelésünkben fontos szerepe van a fenntarthatóságra nevelésnek. Az óvodai élet mindennapjait folyamatában, komplexen áthatja a környezeti nevelés. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges gyerekek céltudatos fejlesztése, és a speciális igényekhez igazított egyéni bánásmód megteremtése. Intézményünkben fontos a környezeti harmónia megalapozása, ennek érdekében a helyi lakossággal, szervezetekkel, fenntartóval való szoros együttműködés. Az óvoda pedagógusok a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai értékeit közvetítik a gyerekek, szülők felé. Részt vesznek továbbképzéseken, szakmai napokon.

Zöld Óvoda program céljai az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása élményalapú tevékenységek során. Fontos az óvodapedagógusok, a szülők és a helyi társadalmi, civil közösségek környezettudatosságának alakítása. A helyi értékek megismerése, azok fontosságának felismerése, védelme.